راهنما (قوانین و مقررات)

برای دریافت برنامه (Firmware) مخصوص به چاپگر خود از بخش روبرو برند (نام شرکت تولید کننده) چاپگر را انتخاب نمایید. لحظه ای صبر کنید تا لیست مدل ها بارگذاری شود ، از این لیست مدل چاپگر خود را انتخاب نمایید و لحظه ای صبر کنید تا لیست نسخه های برنامه موجود برای چاپگر شما بارگذاری شده و سپس نسخه مورد نظر خود را انتخاب نمایید . هر نسخه با توجه به چاپگر شما نیازمند اطلاعات به خصوصی همچون سریال و یا CRUM دستگاه می باشد (از ورود دقیق این اطلاعات اطمینان حاصل فرمایید). پس از وارد کردن همه اطلاعات خواسته شده و پست الکترونیکی خود و انجام عملیات پرداخت الکترونیکی برنامه شما آماده بارگیری خواهد بود. در ضمن لینک دانلود برنامه به پست الکترونیک شما نیز ارسال خواهد شد.

خرید برنامه